Puisi sëmåkîñ"Äkû sëmåkîñ"
mëñçîñtåì mü.,
Sêtëlåh kåü jåüh
Ðå®î ќü..,

Tûhåñ jîkå mëmåñg,
Ðîä bûkäñ üñtûk ќü
Tlölóñk Jåñgäñ bîå® kñ
®åsä Îñí mëñggrögôtí häti ќü

Θαπ Tlöñk bwä ®åsä îñí pë®gi Jäûh
Sêjåüh ðîä pêrgï mñîñggål kñ äQ,,

Åkü Ĵuĝa îñgîñ ßάhάğîά
Wåläû tãk bë®såmä ñýä..,!!!

Ditulis Oleh : Goresan Hati Hari: 11.48 Kategori:

0 komentar: